ปฏิทินสัมมนา

สัมมนาพิเศษ (Zoom) 

“เทคนิคการค้าชายแดน (เมียนมา)“
และการใช้ Form D  Form E

20 เมษายน 2566 (13.30 – 16.00 น.)

ประเด็นสำคัญ

เมียนมา หลังจากการยึดอำนาจเมื่อ 1 ก.พ.2564 และหลังจากสถานการณ์โควิด19 ผ่านพ้นไป หลายฝ่ายเชื่อกันว่าสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของเมียนมาในปี 2566 มีแนวโน้มที่ดีขึ้น

            ระหว่างโควิด19 สินค้าข้ามสะพานจากแม่สอดไปเมียวดีได้ แต่คนข้ามไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ก.พ.2566 รัฐบาลเมียนมาได้ให้คนข้ามไปได้ จากข้อมูลของนักธุรกิจในแม่สอด ยืนยันว่าการส่งออกของไทยไปเมียนมาในปี 2565 มากถึง 1.2 ล้านบาท (เฉพาะด่านแม่สอดด่านเดียว) เพิ่มขึ้น 30% คนจีนไปลงทุนฝั่งเมียวดีเป็นหมื่นล้านบาท และข้ามมาแม่สอดเพื่อเที่ยว ซื้อสินค้า

รายละเอียดการสัมมนา

 • สถานการณ์ล่าสุดของการตลาดและการขายในเมียนมา
 • เทคนิคการนำเข้า-ส่งออก ชายแดน

– การนำเข้า

– การส่งออก

 • วิธีการที่ดีที่สุดในการหาลูกค้า/ผู้ซื้อ
 • เอกสารทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดน

– Shipping Document

– Form D

– RoO (Rules of Origin)

 • เรื่องที่ต้องระวังในการนำเข้า-ส่งออก ชายแดน

– การรับและชำระเงินค่าสินค้า

– เงินสด/การโอน/Letter of Credit

– การขนส่งสินค้า

– การประกันภัยสินค้า

– ระบบ Logistics ในเมียนมา

 • ถาม – ตอบ

วิทยากร

 • คุณกริช อึ้งวิฑูรย์สถิต

– มีประสบการณ์การค้าชายแดน การค้าขาย การนำเข้า-ส่งออก ในเมียนมา 30 ปี

 • อาจารย์สายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์

– มีประสบการณ์ด้านการค้าระหว่างประเทศ สิทธิประโยชน์ภาษีอากรและโลจิสติกส์ 37 ปี

 

ผู้สนใจลงทะเบียนฟรี (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

คลิกที่รูปด้านบนเพื่อลงทะเบียน หรือคลิกที่นี่

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณ ฐานวัฒน์

02-742-7851-55

e-mail : thanawatana@ebcitrade.com

คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ สถาบัน RAKDI บริษัท อีบีซีไอ จำกัด จัดสัมมนาพิเศษ หัวข้อ

“ เจาะลึก เทคนิคสิทธิประโยชน์ภาษีอากรระหว่างประเทศ “ ( on site)

วิทยากร

1. รศ. เรือเอก ดร. ศราวุธ ลักษณะโต รองคณบดี คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา

2. อาจารย์สมบัติ อู่ตะเภา อดีตนายด่านศุลกากรสะเดา กรมศุลกากร

3. อาจารย์อัครเรศ เพชรวิภูษิต อดีตสารวัตรศุลกากร ด่านศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

4. อาจารย์สายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีบีซีไอ จำกัด ผู้อำนวยการสถาบัน RAKDI และผู้ชำนาญการด้านสิทธิประโยชน์ภาษีอากร

5. คุณชรินทร์ทิพย์ ชมชูเวชช์ ผู้ชำนาญการศุลกากร และผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท อีบีซีไอ จำกัด

พิเศษ!

1. ผู้โชคดี 10 ท่าน จะได้รับหนังสือชื่อ The Ecosystem ซึ่งมีเนื้อหาเจาะลึกคดีฎีกาสำคัญ 2 คดี มูลค่าภาษีอากรเกือบ 12,000 ล้านบาท

2. ผู้ลงทะเบียนและได้รับการตอบรับ จะได้เอกสารเกี่ยวกับคดีฎีกาทั้งสองคดี

3. จะเจาะลึกสามเสาหลักด้านโลจิสติกส์ของ Ecosystem

4. คณะผู้เชี่ยวชาญสิทธิประโยชน์ภาษีอากรจาก บริษัท อีบีซีไิอ จำกัด จะตั้งศูนย์ไขข้อข้องใจและให้คำแนะนำด้านสิทธิประโยชน์ภาษีอากร พิธีการศุลกากร post -audit แบบสดๆแก่ผู้สนใจด้วยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

คลิกที่รูปด้านบนเพื่อลงทะเบียน หรือคลิกที่นี่

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณ ฐานวัฒน์

02-742-7851-55

e-mail : thanawatana@ebcitrade.com

ประเด็นสำคัญใน RCEP ที่จำเป็นต้องรู้

 1. แหล่งกำเนิดสินค้าและแหล่งกำเนิดสะสมสินค้า
 2. จะใช้แบบฟอร์มใดเพื่อการยกเว้นอากรนำเข้าให้ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติ
 3. จะรุก-รับ Logistics อย่างไร เพื่อป้องกันและสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน
 4. จะใช้ RCEP เพื่อส่งออกสินค้าและแข่งกับประเทศในอาเซียนอย่างไร

 บรรยายโดย

อาจารย์สายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์

ผู้ชำนาญสิทธิประโยชน์ภาษีอากร

ศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 13.00-15.00 น.

ผ่าน Google Meet

คลิกที่รูปด้านบนเพื่อลงทะเบียน

คลิกที่นี่ เพื่อเข้าชมการบรรยาย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณสุจิตรา นาทิพย์

095-164-8558

e-mail : Sujitra@ebcitrade.com

บริการด้านการอบรม สัมมนา วางระบบงานต่างๆ พัฒนาบุคลากร (Service on: Training Course, Seminar, Work Processes/Procedures and , Employee Development Course)

……….

• รับจัด Program อบรมสัมมนาทั้ง Inhouse & Public

• บริหารและจัดอบรมทั้งของภาคเอกชนและภาครัฐ (Training Course/Seminar for Public/In-House/Company/Government Sector)