ปฏิทินสัมมนา

Get a free quote

ประเด็นสำคัญใน RCEP ที่จำเป็นต้องรู้

  1. แหล่งกำเนิดสินค้าและแหล่งกำเนิดสะสมสินค้า
  2. จะใช้แบบฟอร์มใดเพื่อการยกเว้นอากรนำเข้าให้ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติ
  3. จะรุก-รับ Logistics อย่างไร เพื่อป้องกันและสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน
  4. จะใช้ RCEP เพื่อส่งออกสินค้าและแข่งกับประเทศในอาเซียนอย่างไร

 บรรยายโดย

อาจารย์สายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์

ผู้ชำนาญสิทธิประโยชน์ภาษีอากร

ศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 13.00-15.00 น.

ผ่าน Google Meet

คลิกที่รูปด้านบนเพื่อลงทะเบียน

คลิกที่นี่ เพื่อเข้าชมการบรรยาย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณสุจิตรา นาทิพย์

095-164-8558

e-mail : Sujitra@ebcitrade.com

บริการด้านการอบรม สัมมนา วางระบบงานต่างๆ พัฒนาบุคลากร (Service on: Training Course, Seminar, Work Processes/Procedures and , Employee Development Course)

……….

• รับจัด Program อบรมสัมมนาทั้ง Inhouse & Public

• บริหารและจัดอบรมทั้งของภาคเอกชนและภาครัฐ (Training Course/Seminar for Public/In-House/Company/Government Sector)