เศรษฐกิจอเมริกาทรุด! ส่งออกไทยกระทบแค่ไหน?

By |2023-04-01T19:53:36+07:00March 16th, 2023|การค้าระหว่างประเทศ, บทความ, เศรษฐกิจ, โลจิสติกส์|

เศรษฐกิจอเมริกาทรุด ! ส่งออกไทยจะถูกกระทบแค่ไหน ? เพียงแค่ 5 วัน (ระหว่าง 8-12 มีนาคม 2566) ธนาคารในสหรัฐอเมริกาถูกปิดไป 3 แห่ง ธนาคารแรก Silvergate Bank ธนาคารที่ปล่อยกู้ให้กับธุรกิจ Crypto Currency ขาดทุนประมาณ 35,000 ล้านบาท ธนาคารที่สอง Silicon Valley Bank (SVB) ซึ่งเป็นธนาคารใหญ่อันดับ 16 ของอเมริกา ปล่อยกู้ให้กับบริษัทเทคโนโลยี ธุรกิจ Start Up และตราสารหนี้โดยครึ่งหนึ่งของ Start Up ในอเมริกาใช้บริการของ SVB ธนาคาร SVB ในช่วง Covid19 มีเงินฝากเยอะเพิ่มมากขึ้น 2 เท่า จึงไปซื้อพันธบัตรและตราสารหนี้ระยะยาว ซึ่งเป็นการลงทุนระยะยาวและมีความเสี่ยงต่ำ เมื่อ Covid19