Monthly Archives: November 2020

ทำไมตำรวจใช้ตู้คอนเทนเนอร์สกัดม็อบ

By |2022-04-01T21:16:23+07:00November 30th, 2020|บทความ|

ทำไม ตำรวจ ใช้ตู้คอนเทนเนอร์แทนรถเมล์ สกัดม็อบ ? เราคงได้เห็นภาพตู้คอนเทนเนอร์ซ้อน 2 ชั้น วางขวางถนนเพื่อสกัดม็อบ จนทำให้การจราจรในกรุงทพฯ ติดขัดหลายจุด คำถามจึงเกิดตามมาว่า ทำไมตำรวจนครบาลไม่ใช้รถเมล์เพราะสะดวกกว่าและค่าใช้จ่ายในการขนย้ายน่าจะถูกกว่า ก่อนจะหาคำตอบ เราลองมารู้รายละเอียดบางอย่างเกี่ยวกับตู้คอนเทนเนอร์ก่อน เพื่อเป็นประโยชน์ด้านการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและเป็นความรู้ทั่วไป คอนเทนเนอร์เพื่อการขนส่งทางเรือ เป็นภาชนะ (ตู้) ที่ทำด้วยเหล็กหรืออลูมิเนียมสำหรับบรรจุสินค้า ใช้กับการขนส่งทางเรือ ตู้คอนเทนเนอร์มีกี่ขนาด มีหลายขนาดขึ้นอยู่กับประเภท น้ำหนัก และปริมาตรของสินค้า เช่น ขนาด 20’ 40’ Open Top (เปิดหลังคา) Flat Rack (ตู้มี 2 ด้าน)  Reefer (ตู้ปรับอุณหภูมิ) ฯลฯ รายละเอียดเกี่ยวกับตู้คอนเทนเนอร์ที่น่าจะต้องรู้ การจะขนส่งสินค้าทางทะเล จะมีเรื่องประเภทสินค้า น้ำหนัก ปริมาตรของสินค้าเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยจะต้องติดต่อบริษัทเรือ/สายเดินเรือ หรือเอเย่นต์เรือ (Freight Forwarder)

About Sayan

By |2022-04-01T21:16:48+07:00November 23rd, 2020|บทความ|

สายัณห์  จันทร์วิภาสวงศ์ การศึกษา ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - 2517 ปริญญาโท Master’s Degree Program in Marketing – MIM (การตลาดภาคภาษาอังกฤษ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี - 2535 ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  รุ่น วปรอ.4010 ปี 2540 ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 1 (ปรม. 1)            สถาบันพระปกเกล้า – 2544 Certificate of Human Resources Management, University of California,            Riverside, UCR,

ญี่ปุ่นจะเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนในอาเซียนหรือไม่ เมื่อโจ ไบเดน เป็นประธานาธิบดี สหรัฐอเมริกา

By |2022-04-01T21:17:09+07:00November 11th, 2020|บทความ|

ญี่ปุ่นจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนในอาเซียนหรือไม่ เมื่อโจ ไบเดน เป็นประธานาธิบดี สหรัฐอเมริกา ผมไม่คิดว่า ญี่ปุ่นจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนหรือการค้าระหว่างประเทศในอาเซียน แต่กลับจะเป็นประโยชน์กับการค้าการลงทุนของญี่ปุ่นในอาเซียน เพราะอเมริกาในยุคโจ ไบเดน น่าจะมีนโยบายในการหาพันธมิตรทางการค้าควบคู่ไปกับการหาพันธมิตรทางการเมือง ซึ่งจะแตกต่างจากสมัยของประธานาธิบดีทรัมป์ ซึ่งจะเน้นการสร้างงานในประเทศและไม่สนใจในการหาพันธมิตรระหว่างประเทศมากนัก โจ ไบเดน น่าจะมุ่งยกระดับการเจรจาการค้าระหว่างประเทศในรูปของพหุภาคีมากกว่าทวิภาคี (แต่ก็อาจจะเจรจาทวิภาคีกับบางประเทศ) เช่น อาจจะให้ความสำคัญกับ APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) ซึ่งมี 21 เขตเศรษฐกิจ โดยมีอเมริกา จีน ญี่ปุ่น รัสเซีย ออสเตรเลีย ในกลุ่มนี้ และอาจจะเข้าร่วม CPTPP  (Comprehensive and Progressive Trans-pacific Partnership) ซึ่งมีสมาชิก 11 ประเทศ เช่น ญี่ปุ่น แคนาดา ออสเตรเลีย (อเมริกาเคยเป็นสมาชิกในกลุ่ม TPP เมื่อประธานาธิบดีทรัมป์เป็นประธานาธิบดี

เมื่ออเมริกา ตัดสิทธิ์ GSP ไทย แล้วประเทศไทย ควรทำอย่างไร?

By |2022-04-01T21:17:44+07:00November 5th, 2020|บทความ|

เมื่ออเมริกา ตัดสิทธิ์ GSP ไทย แล้วประเทศไทย ควรทำอย่างไร? ข่าวอเมริกาตัดสิทธิ์ GSP สินค้าไทย 231 รายการ โดยมีผลตั้งแต่ 30 ธ.ค.2563 ทำให้คนไทยโดยเฉพาะผู้ส่งออกให้ความสนใจกันพอสมควร ทำไมต้องสนใจ? เพราะสินค้าทั้ง 231 รายการที่ส่งออกจากไทยไปที่อเมริกา จะไม่ได้รับการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีศุลกากรที่อเมริกา ทำให้สินค้าทั้ง 231 รายการ มีต้นทุนการนำเข้าที่อเมริกาเพิ่มขึ้นหรือคือสินค้าไทยจะมีราคานำเข้าที่อเมริกาแพงขึ้น GSP คืออะไร สำคัญอย่างไรกับประเทศไทย GSP (Generalized System of Preferences) เป็นระบบที่ให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรที่ประเทศที่พัฒนาแล้วให้แก่สินค้าที่ผลิตและมีแหล่งกำเนิดในประเทศที่กำลังพัฒนาด้วยการลดหย่อนหรือยกเว้นอากรขาเข้าแก่สินค้าที่อยู่ในข่ายจะได้รับสิทธิ์ โดยเป็นการให้แต่เพียงฝ่ายเดียว แต่ประเทศที่ให้ GSP จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ให้การลดหย่อนหรือไม่ยกเว้นก็ได้ ประเทศที่ให้ GSP กับประเทศต่างๆ มีหลายประเทศ เช่น อเมริกา กลุ่มอียู ญี่ปุ่น รัสเซีย แคนาดา ฯลฯ ทำไมอเมริกาต้องตัดสิทธิ์สินค้าไทย เรื่องที่อเมริกาตัดสิทธิ์ GSP สินค้าไทยนั้น ไม่ใช่เพิ่งจะทำ 

Go to Top