Monthly Archives: October 2020

EBCI ได้รับรางวัล Smart Awards 2019

By |2022-04-01T21:18:23+07:00October 10th, 2020|บทความ|

บริษัท EBCI ได้รับรางวัล Smart Awards 2019 คุณ พันธ์ทิพย์ สร้อยมณี ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดระดับภูมิภาค (Regional Marketing Director) บริษัท EBCI Co., Ltd. (ไทยแลนด์) จำกัด รับมอบรางวัล Thailand’s Smart Awards ประเภท Logistics Management Excellence รางวัลที่มอบให้บริษัทที่มีระบบการจัดการโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศ ในงาน Thailand’s Smart Awards ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562  จากนายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจัดโดยหนังสือพิมพ์ Transport Journal เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน ศรีนครินทร์ โดยรางวัลดังกล่าวสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเสริมสร้างแรงขับเคลื่อนให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการทุกภาคส่วน

เมื่อญี่ปุ่นย้ายฐานผลิตไปเวียดนาม อุตสาหกรรมไทยจะเป็นอย่างไร?

By |2022-04-01T21:19:10+07:00October 9th, 2020|บทความ|

เมื่อญี่ปุ่นย้ายฐานผลิตไปเวียดนาม อุตสาหกรรมไทยจะเป็นอย่างไร? การปิดโรงงานพานาโซนิค 2 แห่ง ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ แล้วไปเปิดที่เวียดนาม ด้วยเหตุผลว่าเพื่อขยายฐานการผลิตเครื่องซักผ้า ตู้เย็น ที่ใหญ่ขึ้น ทั้งๆ ที่พานาโซนิคเปิดดำเนินธุรกิจในไทยตั้งแต่ปี 2522 แม้จะเป็นการปิดเพียง 2 โรงงาน ในขณะที่อีก 18 โรงงาน ยังดำเนินธุรกิจตามปกติ แต่.....ก็เป็นสัญญาณบอกเหตุว่านักธุรกิจและนักลงทุนญี่ปุ่นกำลังมองประเทศไทยว่าเป็นแหล่งที่น่าสนใจต่อไปของอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าหรือไม่ สัญญาณบอกเหตุที่น่าสนใจต่อมาคือนายโยชิฮิเดะ สึกะ นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของญี่ปุ่นบินตรงไปเจรจาการค้ากับเวียดนามและอินโดนีเซีย คำถามที่น่าสนใจคือญี่ปุ่นไม่สนใจที่จะลงทุนในไทยแล้วหรือ ทั้งๆ ที่ไทยมี EEC (Eastern Economic Corridor) ซึ่งเป็นพื้นที่การลงทุนที่น่าสนใจที่สุดในอาเซียน และไทยยังเป็น Strategic Location ด้าน Logistics สำหรับอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็น Logistics Hub ของ CLMV และ GMS (Greater Mekong Sub-region) นักวิเคราะห์ นักวิชาการ นักธุรกิจ นักลงทุนไทย หลายท่านเชื่อว่า

Go to Top