Sunnyมีเรื่องเล่า

โลจิสติกส์ กับการนำพลายศักดิ์สุรินทร์ กลับจากศรีลังกาสู่ไทย

By |2023-08-05T18:15:04+07:00August 5th, 2023|Sunnyมีเรื่องเล่า, การค้าระหว่างประเทศ, การเมือง, บทความ, โลจิสติกส์|

โลจิสติกส์ กับการนำพลายศักดิ์สุรินทร์ กลับจากศรีลังกาสู่ไทย คลิกที่นี่ เพื่ออ่านบทความทั้งหมด ติดต่อ สอบถาม ใช้บริการ นำเข้า-ส่งออก คลิกที่นี่ หรือ โทร 0-2742-7851-5 / 0-2742-7858-60 หรือ อีเมล์ mks@ebcitrade.com 15 ตุลาคม 2565 เกี่ยวกับผู้เขียน *สายัณห์  จันทร์วิภาสวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ บิสเนส คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์-แนชชั่นแนล จำกัด (อีบีซีไอ) อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ อดีตประธานอนุกรรมาธิการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ สภาปฏิรูปแห่งชาติ ผู้ชำนาญการด้านโลจิสติกส์ การค้าระหว่างประเทศและสิทธิประโยชน์ภาษีอากร

งานประกาศรางวัลและมอบประกาศนียบัตรยกย่องชื่นชมจาก นายกสโมสรไลออนส์สากล ชิคาโก สหรัฐอเมริกา

By |2023-06-26T21:08:13+07:00June 26th, 2023|Lifestyle, Sunnyมีเรื่องเล่า, บทความ, สังคม, สายัณห์อยากเล่า|

งานประกาศรางวัลและมอบประกาศนียบัตรยกย่องชื่นชมจาก นายกสโมสรไลออนส์สากล ชิคาโก สหรัฐอเมริกา สายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีบีซีไอ จำกัด ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องจากสโมสรไลออนส์นครหลวง กรุงเทพ และ ได้รับประกาศนียบัตรการยกย่องชื่นชมจากนายกสโมสรไลออนส์สากล สำนักงานใหญ่ที่ชิคาโก สหรัฐอมริกา ( The International President’s CERTIFICATE of Appreciation in Recognition of Distinguished Achievements in Fulfilling the Mission of Lions Clubs International. เป็นสมาชิกไลออนส์ผู้ทรงคุณค่าประกอบคุณงามความดีให้ความช่วยเหลือสนับสนุนผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในสังคม เมื่อ 24 มิย 2566 ติดต่อ สอบถาม ใช้บริการ นำเข้า-ส่งออก

พระพุทธรูปในประเทศไทยมาจากไหน? ยุโรปหรืออินเดีย? ตอน 2

By |2023-06-21T14:07:18+07:00June 21st, 2023|Lifestyle, Sunnyมีเรื่องเล่า|

พระพุทธรูปในประเทศไทยมาจากไหน? ยุโรปหรืออินเดีย? ตอน 2 ติดต่อ สอบถาม ใช้บริการ นำเข้า-ส่งออก คลิกที่นี่ หรือ โทร 0-2742-7851-5 / 0-2742-7858-60 หรือ อีเมล์ mks@ebcitrade.com 21 มิถุนายน 2566 เกี่ยวกับผู้เขียน *สายัณห์  จันทร์วิภาสวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ บิสเนส คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์-แนชชั่นแนล จำกัด (อีบีซีไอ) อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ อดีตประธานอนุกรรมาธิการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ สภาปฏิรูปแห่งชาติ ผู้ชำนาญการด้านโลจิสติกส์ การค้าระหว่างประเทศและสิทธิประโยชน์ภาษีอากร

พระพุทธรูปในประเทศไทยมาจากไหน? ยุโปรหรืออินเดีย?

By |2023-06-21T14:04:54+07:00June 20th, 2023|Lifestyle, Sunnyมีเรื่องเล่า|

พระพุทธรูปในประเทศไทยมาจากไหน? ยุโรปหรืออินเดีย? คลิกอ่านตอนที่ 2 ที่นี่ ติดต่อ สอบถาม ใช้บริการ นำเข้า-ส่งออก คลิกที่นี่ หรือ โทร 0-2742-7851-5 / 0-2742-7858-60 หรือ อีเมล์ mks@ebcitrade.com 15 ตุลาคม 2565 เกี่ยวกับผู้เขียน *สายัณห์  จันทร์วิภาสวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ บิสเนส คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์-แนชชั่นแนล จำกัด (อีบีซีไอ) อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ อดีตประธานอนุกรรมาธิการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ สภาปฏิรูปแห่งชาติ ผู้ชำนาญการด้านโลจิสติกส์ การค้าระหว่างประเทศและสิทธิประโยชน์ภาษีอากร

ระบบโลจิสติกส์กับพิพิธภัณฑ์พระราชวังกู้กงในไทเป (National Palace Museum)

By |2023-04-05T00:38:18+07:00April 5th, 2023|Sunnyมีเรื่องเล่า, บทความ, สายัณห์อยากเล่า, โลจิสติกส์|

ระบบโลจิสติกส์กับพิพิธภัณฑ์พระราชวังกู้กงในไทเป (National Palace Museum) ผมได้มีโอกาสไปไต้หวันและชมพิพิธภัณฑ์พระราชวังกู้กงในเมืองไทเป ซึ่งถือเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่จัดเก็บและจัดแสดงสิ่งของที่เป็นสมบัติโบราณวัตถุและศิลปะต่าง ๆ ของชาวจีนมากกว่า 600,000 ชิ้นงาน ทำให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีการจัดแสดงโบราณวัตถุที่มากที่สุดในโลก จนอาจกล่าวได้ว่า นอกจากจะดูศิลปะและโบราณวัตถุต่าง ๆ ที่สำคัญที่จีนแผ่นดินใหญ่แล้ว พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็จะเป็นที่เรียนรู้ศิลปะและโบราณวัตถุของจีนได้เช่นกัน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมโดยยูเนสโกในปี 1987   สิ่งของต่าง ๆ ที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ส่วนใหญ่นำมาจากในพระราชวังต้องห้าม (Forbidden City) ของปักกิ่งที่ขนย้ายมาในช่วงสงครามกลางเมืองจีน ซึ่งเป็นช่วงที่เจียง ไค เช็ก แพ้สงครามแล้วถอยไปอยู่ที่เกาะไต้หวัน ต่อมาได้มีการสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ซึ่งจัดเก็บและแสดงวัตถุโบราณตั้งแต่ 10,000 ปีก่อนยุค Neo Lithic (ยุคหินใหม่หรือ New Stone Age อยู่ในช่วงประมาณ 10,200-4,500/2,000 ปี ก่อนคริสตกาล) มาจนถึงราชวงศ์ Qing Dynasty

Sunny มีเรื่องเล่า EP 11-2 ประเทศไทยต้องเตรียมตัวยังไง

By |2022-04-01T21:10:07+07:00April 1st, 2022|Sunnyมีเรื่องเล่า|

เกี่ยวกับผู้เขียน *สายัณห์  จันทร์วิภาสวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ บิสเนส คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์-แนชชั่นแนล จำกัด (อีบีซีไอ) อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ อดีตประธานอนุกรรมาธิการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ สภาปฏิรูปแห่งชาติ ผู้ชำนาญการด้านโลจิสติกส์ การค้าระหว่างประเทศและสิทธิประโยชน์ภาษีอากร

Sunny มีเรื่องเล่า EP 11 – รัสเซีย ยูเครน และ นาโต้

By |2022-04-01T21:07:57+07:00April 1st, 2022|Sunnyมีเรื่องเล่า|

เกี่ยวกับผู้เขียน *สายัณห์  จันทร์วิภาสวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ บิสเนส คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์-แนชชั่นแนล จำกัด (อีบีซีไอ) อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ อดีตประธานอนุกรรมาธิการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ สภาปฏิรูปแห่งชาติ ผู้ชำนาญการด้านโลจิสติกส์ การค้าระหว่างประเทศและสิทธิประโยชน์ภาษีอากร

Sunny มีเรื่องเล่า EP 10 – ปัญหาที่มักเกิดขึ้นกับพิธีการศุลกากรนำเข้า

By |2022-04-01T21:05:22+07:00April 1st, 2022|Sunnyมีเรื่องเล่า|

เกี่ยวกับผู้เขียน *สายัณห์  จันทร์วิภาสวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ บิสเนส คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์-แนชชั่นแนล จำกัด (อีบีซีไอ) อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ อดีตประธานอนุกรรมาธิการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ สภาปฏิรูปแห่งชาติ ผู้ชำนาญการด้านโลจิสติกส์ การค้าระหว่างประเทศและสิทธิประโยชน์ภาษีอากร

Sunny มีเรื่องเล่า EP 9 – ทำไมสินค้าจึงแพงเพราะ Supply Chain

By |2022-04-01T21:03:47+07:00April 1st, 2022|Sunnyมีเรื่องเล่า|

เกี่ยวกับผู้เขียน *สายัณห์  จันทร์วิภาสวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ บิสเนส คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์-แนชชั่นแนล จำกัด (อีบีซีไอ) อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ อดีตประธานอนุกรรมาธิการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ สภาปฏิรูปแห่งชาติ ผู้ชำนาญการด้านโลจิสติกส์ การค้าระหว่างประเทศและสิทธิประโยชน์ภาษีอากร

Sunny มีเรื่องเล่า EP 8 – รถไฟจีน-ลาว

By |2022-04-01T21:01:22+07:00April 1st, 2022|Sunnyมีเรื่องเล่า|

เกี่ยวกับผู้เขียน *สายัณห์  จันทร์วิภาสวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ บิสเนส คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์-แนชชั่นแนล จำกัด (อีบีซีไอ) อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ อดีตประธานอนุกรรมาธิการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ สภาปฏิรูปแห่งชาติ ผู้ชำนาญการด้านโลจิสติกส์ การค้าระหว่างประเทศและสิทธิประโยชน์ภาษีอากร

Go to Top