สายัณห์อยากเล่า

งานประกาศรางวัลและมอบประกาศนียบัตรยกย่องชื่นชมจาก นายกสโมสรไลออนส์สากล ชิคาโก สหรัฐอเมริกา

By |2023-06-26T21:08:13+07:00June 26th, 2023|Lifestyle, Sunnyมีเรื่องเล่า, บทความ, สังคม, สายัณห์อยากเล่า|

งานประกาศรางวัลและมอบประกาศนียบัตรยกย่องชื่นชมจาก นายกสโมสรไลออนส์สากล ชิคาโก สหรัฐอเมริกา สายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีบีซีไอ จำกัด ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องจากสโมสรไลออนส์นครหลวง กรุงเทพ และ ได้รับประกาศนียบัตรการยกย่องชื่นชมจากนายกสโมสรไลออนส์สากล สำนักงานใหญ่ที่ชิคาโก สหรัฐอมริกา ( The International President’s CERTIFICATE of Appreciation in Recognition of Distinguished Achievements in Fulfilling the Mission of Lions Clubs International. เป็นสมาชิกไลออนส์ผู้ทรงคุณค่าประกอบคุณงามความดีให้ความช่วยเหลือสนับสนุนผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในสังคม เมื่อ 24 มิย 2566 ติดต่อ สอบถาม ใช้บริการ นำเข้า-ส่งออก

ระบบโลจิสติกส์กับพิพิธภัณฑ์พระราชวังกู้กงในไทเป (National Palace Museum)

By |2023-04-05T00:38:18+07:00April 5th, 2023|Sunnyมีเรื่องเล่า, บทความ, สายัณห์อยากเล่า, โลจิสติกส์|

ระบบโลจิสติกส์กับพิพิธภัณฑ์พระราชวังกู้กงในไทเป (National Palace Museum) ผมได้มีโอกาสไปไต้หวันและชมพิพิธภัณฑ์พระราชวังกู้กงในเมืองไทเป ซึ่งถือเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่จัดเก็บและจัดแสดงสิ่งของที่เป็นสมบัติโบราณวัตถุและศิลปะต่าง ๆ ของชาวจีนมากกว่า 600,000 ชิ้นงาน ทำให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีการจัดแสดงโบราณวัตถุที่มากที่สุดในโลก จนอาจกล่าวได้ว่า นอกจากจะดูศิลปะและโบราณวัตถุต่าง ๆ ที่สำคัญที่จีนแผ่นดินใหญ่แล้ว พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็จะเป็นที่เรียนรู้ศิลปะและโบราณวัตถุของจีนได้เช่นกัน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมโดยยูเนสโกในปี 1987   สิ่งของต่าง ๆ ที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ส่วนใหญ่นำมาจากในพระราชวังต้องห้าม (Forbidden City) ของปักกิ่งที่ขนย้ายมาในช่วงสงครามกลางเมืองจีน ซึ่งเป็นช่วงที่เจียง ไค เช็ก แพ้สงครามแล้วถอยไปอยู่ที่เกาะไต้หวัน ต่อมาได้มีการสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ซึ่งจัดเก็บและแสดงวัตถุโบราณตั้งแต่ 10,000 ปีก่อนยุค Neo Lithic (ยุคหินใหม่หรือ New Stone Age อยู่ในช่วงประมาณ 10,200-4,500/2,000 ปี ก่อนคริสตกาล) มาจนถึงราชวงศ์ Qing Dynasty

น้ำท่วมกรุงเทพ นี่แค่เพิ่งเริ่มต้น!

By |2022-09-21T08:17:42+07:00September 21st, 2022|การเมือง, บทความ, สังคม, สายัณห์อยากเล่า|

น้ำท่วมกรุงเทพ นี่แค่เพิ่งเริ่มต้น! คนที่อาศัยหรือต้องมีธุรกิจหรือมีกิจกรรมในกรุงเทพมหานคร หรือ กทม. คงจะเดือดร้อนจากน้ำท่วมตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนจนถึงวันนี้ (14 ก.ย.65) และคงจะต้องทนลำบากต่อไปอีกหลายวัน ปริมาณน้ำฝนตั้งแต่ 7 ส.ค. – 10 ก.ย.65 พบว่าปริมาณน้ำฝนสูงสุดอยู่ที่ 99.9 มม. ในวันที่ 10 ก.ย.65 ซึ่งยังต่ำกว่าปริมาณฝนสูงสุดสถิติเดิมคือ 223 มม. เมื่อ 14 ต.ค.60 ซึ่งวันนั้นฝนตกหนักต่อเนื่องจากช่วงกลางคืนแค่วันเดียว สภาพหนักยิ่งกว่าช่วง 7-13 ก.ย.65 มากมายหลายเท่า ที่มาภาพ : The Standard ที่มาภาพ : The Standard ดังนั้น น้ำที่ท่วมในช่วง 7-13 ก.ย.65 จึงเป็นเพียงสัญญาณเตือนเท่านั้น หรืออย่างที่ สันต์ ศรีอรรฆ์ธำรง โพสไว้ใน Facebook

Go to Top