เศรษฐกิจ

รัฐประหารเมียนมากับ การค้าชายแดน การลงทุน และโลจิสติกส์

By |2021-02-06T09:45:03+07:00February 6th, 2021|การค้าระหว่างประเทศ, การเมือง, เศรษฐกิจ, โลจิสติกส์|

รัฐประหารเมียนมากับการค้าชายแดน การลงทุน และโลจิสติกส์ สถาบันวิจัยและพัฒนาความรู้ (Research and Knowledge Development Institute : RAKDI) บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ บิสเนส คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (อีบีซีไอ) การรัฐประหารในเมียนมาเมื่อตีสี่ของวันที่ 1 ก.พ.64 และประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉินเป็นเวลา 1 ปี พร้อมกับแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่รักษาการประธานาธิบดี ย่อมส่งผลกระทบต่อ การค้าชายแดน การลงทุน และระบบโลจิสติกส์ระหว่างไทยกับเมียนมา การค้าชายแดน ในปี 2563 (ม.ค.-พ.ย.) ไทยมีการค้าชายแดนกับเมียนมาใน 6 จังหวัด คือตาก กาญจนบุรี ระนอง เชียงราย ประจวบคีรีขันธ์ และแม่ฮ่องสอน โดยภาพรวม ไทยได้เปรียบดุลการค้าชายแดนจากเมียนมา ปี 2563 (ม.ค.-พ.ย.)

9 เรื่องพึงระวัง จี้ปัดฝุ่น‘คลองไทย’ เส้นทางใหม่ขนส่งทางน้ำโลก

By |2021-03-10T14:43:07+07:00December 7th, 2020|การค้าระหว่างประเทศ, เศรษฐกิจ|

9 เรื่องพึงระวัง จี้ปัดฝุ่น‘คลองไทย’ เส้นทางใหม่ขนส่งทางน้ำโลก นายสายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์ อดีตประธานอนุกรรมาธิการ ด้านโลจิสติกส์ สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ให้ความเห็นต่อเรื่อง "คลองไทย"ว่ามีข้อควรพึงระวัง ใน 9 เรื่องสำคัญ ช่วงนี้เริ่มมีการพูดและเขียนถึงเรื่อง “คลองไทย” ผ่านสื่อทั้งในรูป Clip VDO หรือการให้สัมภาษณ์ ส่วนใหญ่มักจะเสนอสนับสนุนให้ขุดคลองไทย โดยอ้างข้อมูลเดิมว่าหากขุดคลองไทย จะทำให้ไทยเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางน้ำที่ยิ่งใหญ่ของโลก ฯลฯ แนะอัพเดตข้อมูลใหม่ นายสายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์ อดีตประธานอนุกรรมาธิการ ด้านโลจิสติกส์ สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) และอดีตคณะทำงานโลจิสติกส์ ในอนุกรรมาธิการโลจิสติกส์สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า เรื่อง "คลองไทย"ตนเคยส่งรายงานสรุปต่อพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีว่าควรจะนำรายงานการศึกษาของวุฒิสภาเมื่อปี 2549 มาพิจารณากันอย่างจริงจัง เพราะรายงานดังกล่าวจัดทำมานานแล้วเกือบ 15 ปี ข้อมูลต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมาก ทั้งนี้แนวคิดในการขุดคลองไทยจะใช้เส้นทาง 9A เชื่อม

ญี่ปุ่นจะเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนในอาเซียนหรือไม่ เมื่อโจ ไบเดน เป็นประธานาธิบดี สหรัฐอเมริกา

By |2020-11-11T18:48:24+07:00November 11th, 2020|การค้าระหว่างประเทศ, เศรษฐกิจ|

ญี่ปุ่นจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนในอาเซียนหรือไม่ เมื่อโจ ไบเดน เป็นประธานาธิบดี สหรัฐอเมริกา ผมไม่คิดว่า ญี่ปุ่นจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนหรือการค้าระหว่างประเทศในอาเซียน แต่กลับจะเป็นประโยชน์กับการค้าการลงทุนของญี่ปุ่นในอาเซียน เพราะอเมริกาในยุคโจ ไบเดน น่าจะมีนโยบายในการหาพันธมิตรทางการค้าควบคู่ไปกับการหาพันธมิตรทางการเมือง ซึ่งจะแตกต่างจากสมัยของประธานาธิบดีทรัมป์ ซึ่งจะเน้นการสร้างงานในประเทศและไม่สนใจในการหาพันธมิตรระหว่างประเทศมากนัก โจ ไบเดน น่าจะมุ่งยกระดับการเจรจาการค้าระหว่างประเทศในรูปของพหุภาคีมากกว่าทวิภาคี (แต่ก็อาจจะเจรจาทวิภาคีกับบางประเทศ) เช่น อาจจะให้ความสำคัญกับ APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) ซึ่งมี 21 เขตเศรษฐกิจ โดยมีอเมริกา จีน ญี่ปุ่น รัสเซีย ออสเตรเลีย ในกลุ่มนี้ และอาจจะเข้าร่วม CPTPP  (Comprehensive and Progressive Trans-pacific Partnership) ซึ่งมีสมาชิก 11 ประเทศ เช่น ญี่ปุ่น แคนาดา ออสเตรเลีย (อเมริกาเคยเป็นสมาชิกในกลุ่ม TPP เมื่อประธานาธิบดีทรัมป์เป็นประธานาธิบดี

เมื่ออเมริกา ตัดสิทธิ์ GSP ไทย แล้วประเทศไทย ควรทำอย่างไร?

By |2020-11-05T13:23:14+07:00November 5th, 2020|การค้าระหว่างประเทศ, การตลาด, เศรษฐกิจ|

เมื่ออเมริกา ตัดสิทธิ์ GSP ไทย แล้วประเทศไทย ควรทำอย่างไร? ข่าวอเมริกาตัดสิทธิ์ GSP สินค้าไทย 231 รายการ โดยมีผลตั้งแต่ 30 ธ.ค.2563 ทำให้คนไทยโดยเฉพาะผู้ส่งออกให้ความสนใจกันพอสมควร ทำไมต้องสนใจ? เพราะสินค้าทั้ง 231 รายการที่ส่งออกจากไทยไปที่อเมริกา จะไม่ได้รับการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีศุลกากรที่อเมริกา ทำให้สินค้าทั้ง 231 รายการ มีต้นทุนการนำเข้าที่อเมริกาเพิ่มขึ้นหรือคือสินค้าไทยจะมีราคานำเข้าที่อเมริกาแพงขึ้น GSP คืออะไร สำคัญอย่างไรกับประเทศไทย GSP (Generalized System of Preferences) เป็นระบบที่ให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรที่ประเทศที่พัฒนาแล้วให้แก่สินค้าที่ผลิตและมีแหล่งกำเนิดในประเทศที่กำลังพัฒนาด้วยการลดหย่อนหรือยกเว้นอากรขาเข้าแก่สินค้าที่อยู่ในข่ายจะได้รับสิทธิ์ โดยเป็นการให้แต่เพียงฝ่ายเดียว แต่ประเทศที่ให้ GSP จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ให้การลดหย่อนหรือไม่ยกเว้นก็ได้ ประเทศที่ให้ GSP กับประเทศต่างๆ มีหลายประเทศ เช่น อเมริกา กลุ่มอียู ญี่ปุ่น รัสเซีย แคนาดา ฯลฯ ทำไมอเมริกาต้องตัดสิทธิ์สินค้าไทย เรื่องที่อเมริกาตัดสิทธิ์ GSP สินค้าไทยนั้น ไม่ใช่เพิ่งจะทำ 

EBCI ได้รับรางวัล Smart Awards 2019

By |2020-10-11T02:28:00+07:00October 10th, 2020|การค้าระหว่างประเทศ, สังคม, เศรษฐกิจ|

บริษัท EBCI ได้รับรางวัล Smart Awards 2019 คุณ พันธ์ทิพย์ สร้อยมณี ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดระดับภูมิภาค (Regional Marketing Director) บริษัท EBCI Co., Ltd. (ไทยแลนด์) จำกัด รับมอบรางวัล Thailand’s Smart Awards ประเภท Logistics Management Excellence รางวัลที่มอบให้บริษัทที่มีระบบการจัดการโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศ ในงาน Thailand’s Smart Awards ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562  จากนายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจัดโดยหนังสือพิมพ์ Transport Journal เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน ศรีนครินทร์ โดยรางวัลดังกล่าวสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเสริมสร้างแรงขับเคลื่อนให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการทุกภาคส่วน

Go to Top