ถ้าจีน – อเมริกา เปิดศึกกันเรื่องไต้หวัน จะส่งผลกระทบยังไงกับไทย

By |2022-09-22T08:01:00+07:00September 22nd, 2022|การค้าระหว่างประเทศ, บทความ, เศรษฐกิจ, โลจิสติกส์|

ถ้าจีน - อเมริกา เปิดศึกกันเรื่องไต้หวัน จะส่งผลกระทบยังไงกับไทย ผมรู้สึกแปร่งๆ ที่นาย ลี เซียน ลุง นายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์เตือนว่า “อาเซียนอาจมีความรุนแรง” ในการแถลงต่อประชาชนเนื่องในวันชาติสิงคโปร์ เมื่อ 21 สิงหาคม 2565 (วันชาติสิงคโปร์ 9 สิงหาคม) พร้อมกับเตือนประชาชนว่าคนสิงคโปร์ต้องเตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง เพราะมีความตึงเครียดระหว่างจีนกับอเมริกาซึ่งย้ายเข้ามาในอาเซียน ทั้งสองฝ่ายประกาศแยกตัวจากกันมากขึ้น มีข้อขัดแย้งหลายเรื่องจนยากต่อการแก้ไข นอกจากนี้ยังมีสงครามรัสเซีย-ยูเครน ซึ่งไม่สิ้นสุด และยังเตือนว่ากองกำลังของสิงคโปร์ต้องรับใช้ชาติอย่างจริงจัง ต้องทำให้กองทัพและหน่วยรักษาความปลอดภัยแข็งแกร่ง มีความน่าเชื่อถือที่สุด เขากล่าวต่อไปว่า อาเซียนมีความสงบสันติมานาน หากมีอะไรเกิดขึ้นอย่างฉับพลันเหมือนในยุโรปแล้ว อาเซียนจะเป็นอย่างไร          ความแปร่งที่ผมรู้สึกได้ก็คือ นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์คงจะรู้สึกและรับรู้ได้ของเค้าลางด้านความขัดแย้งของสองมหาอำนาจที่จะเข้ามามีผลกระทบในอาเซียน และแต่ละประเทศในอาเซียนอาจต้องตัดสินใจในวาระสำคัญ ในการกล่าวกับประชาชนสิงคโปร์ นาย ลี เซียน ลุง พูดชัดเจนว่าสิงคโปร์เป็นประเทศเล็ก จะทำอะไรหรือตัดสินใจในประเด็นสำคัญๆ จะยึดหลักนิติธรรมสากลหรือหลักกฎหมายเป็นหลัก          ในกรณีของวิกฤตการณ์รัสเซีย-ยูเครน การที่สิงคโปร์เห็นด้วยกับมติสหประชาชาติให้ประณามรัสเซียเพราะยึดหลักการดังกล่าว การที่นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์กล่าวว่า

ถ้าจีน – อเมริกา เปิดศึกกันเรื่องไต้หวัน จะส่งผลยังไงกับไทย

By |2022-09-22T08:01:19+07:00September 21st, 2022|บทความ, เศรษฐกิจ|

ถ้าจีน - อเมริกา เปิดศึกกันเรื่องไต้หวัน จะส่งผลกระทบยังไงกับไทย ผมรู้สึกแปร่งๆ ที่นาย ลี เซียน ลุง นายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์เตือนว่า “อาเซียนอาจมีความรุนแรง” ในการแถลงต่อประชาชนเนื่องในวันชาติสิงคโปร์ เมื่อ 21 สิงหาคม 2565 (วันชาติสิงคโปร์ 9 สิงหาคม) พร้อมกับเตือนประชาชนว่าคนสิงคโปร์ต้องเตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง เพราะมีความตึงเครียดระหว่างจีนกับอเมริกาซึ่งย้ายเข้ามาในอาเซียน ทั้งสองฝ่ายประกาศแยกตัวจากกันมากขึ้น มีข้อขัดแย้งหลายเรื่องจนยากต่อการแก้ไข นอกจากนี้ยังมีสงครามรัสเซีย-ยูเครน ซึ่งไม่สิ้นสุด และยังเตือนว่ากองกำลังของสิงคโปร์ต้องรับใช้ชาติอย่างจริงจัง ต้องทำให้กองทัพและหน่วยรักษาความปลอดภัยแข็งแกร่ง มีความน่าเชื่อถือที่สุด เขากล่าวต่อไปว่า อาเซียนมีความสงบสันติมานาน หากมีอะไรเกิดขึ้นอย่างฉับพลันเหมือนในยุโรปแล้ว อาเซียนจะเป็นอย่างไร          ความแปร่งที่ผมรู้สึกได้ก็คือ นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์คงจะรู้สึกและรับรู้ได้ของเค้าลางด้านความขัดแย้งของสองมหาอำนาจที่จะเข้ามามีผลกระทบในอาเซียน และแต่ละประเทศในอาเซียนอาจต้องตัดสินใจในวาระสำคัญ ในการกล่าวกับประชาชนสิงคโปร์ นาย ลี เซียน ลุง พูดชัดเจนว่าสิงคโปร์เป็นประเทศเล็ก จะทำอะไรหรือตัดสินใจในประเด็นสำคัญๆ จะยึดหลักนิติธรรมสากลหรือหลักกฎหมายเป็นหลัก          ในกรณีของวิกฤตการณ์รัสเซีย-ยูเครน การที่สิงคโปร์เห็นด้วยกับมติสหประชาชาติให้ประณามรัสเซียเพราะยึดหลักการดังกล่าว การที่นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์กล่าวว่า

น้ำท่วมกรุงเทพ นี่แค่เพิ่งเริ่มต้น!

By |2022-09-21T08:17:42+07:00September 21st, 2022|การเมือง, บทความ, สังคม, สายัณห์อยากเล่า|

น้ำท่วมกรุงเทพ นี่แค่เพิ่งเริ่มต้น! คนที่อาศัยหรือต้องมีธุรกิจหรือมีกิจกรรมในกรุงเทพมหานคร หรือ กทม. คงจะเดือดร้อนจากน้ำท่วมตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนจนถึงวันนี้ (14 ก.ย.65) และคงจะต้องทนลำบากต่อไปอีกหลายวัน ปริมาณน้ำฝนตั้งแต่ 7 ส.ค. – 10 ก.ย.65 พบว่าปริมาณน้ำฝนสูงสุดอยู่ที่ 99.9 มม. ในวันที่ 10 ก.ย.65 ซึ่งยังต่ำกว่าปริมาณฝนสูงสุดสถิติเดิมคือ 223 มม. เมื่อ 14 ต.ค.60 ซึ่งวันนั้นฝนตกหนักต่อเนื่องจากช่วงกลางคืนแค่วันเดียว สภาพหนักยิ่งกว่าช่วง 7-13 ก.ย.65 มากมายหลายเท่า ที่มาภาพ : The Standard ที่มาภาพ : The Standard ดังนั้น น้ำที่ท่วมในช่วง 7-13 ก.ย.65 จึงเป็นเพียงสัญญาณเตือนเท่านั้น หรืออย่างที่ สันต์ ศรีอรรฆ์ธำรง โพสไว้ใน Facebook

ภาษีคาร์บอนกับอุตสาหกรรมและการส่งออก

By |2022-08-20T13:17:14+07:00August 20th, 2022|บทความ, เศรษฐกิจ, โลจิสติกส์|

ภาษีคาร์บอนกับอุตสาหกรรมและการส่งออก ภาษีคาร์บอนเป็นการเก็บภาษีจากภาคการผลิตเพื่อให้ภาคการผลิต ได้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก GHG (Green House Gases) ภาษีคาร์บอนเกิดจากกิจกรรมการผลิตสินค้าและการบริโภคซึ่งมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาและเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกและนำไปสู่ปัญหา Climate Change (ภาวะโลกรวน) การจะให้ภาคอุตสาหกรรมตระหนักถึงเรื่องการลด GHG คือการเก็บภาษีคาร์บอน (Carbon Tax) เพราะถ้าเก็บภาษีคาร์บอนสูง จะทำให้ภาคการผลิตลงทุนเพื่อให้ใช้พลังงานสะอาดมากขึ้น ประเทศในยุโรปมีการเก็บภาษีคาร์บอนที่เอาจริงเอาจัง โดยสวีเดนเก็บภาษีคาร์บอนตั้งแต่ปี 1991 ทำให้ปริมาณก๊าซคาร์บอนในภาคขนส่งในสวีเดนลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันสหภาพยุโรปยังเก็บภาษีคาร์บอนทั้งจากอุตสาหกรรมในประเทศและจะเก็บจากสินค้าที่เข้าไปขายในสหภาพยุโรปด้วย ยุโรปมีเป้าหมายว่าในปี 2030 หรืออีก 8 ปี จะลดก๊าซเรือนกระจกลง 55% และจะเป็นศูนย์ในปี 2050 โดยมีมาตรการการเก็บภาษีคาร์บอนจากสินค้านำเข้าหรือคือ CBAM (Cross Border Adjustment Mechanism) และ “Fit For 55 Package” เช่น 1. ลด CO2 ในรถยนต์ เรือ เครื่องบิน เป็นศูนย์ในปี

แนนซี่ เพโลซี่ เยือนไต้หวัน สะเทือนทั้งโลก!

By |2022-08-07T20:25:25+07:00August 6th, 2022|การค้าระหว่างประเทศ, การเมือง, บทความ|

แนนซี่ เพโลซี่ การเดินทางสะเทือนโลก! ในช่วง 2-3 สิงหาคม 2565 ทั่วโลกจับจ้องหรือจับภาพการเดินทางและการเคลื่อนไหวของนางแนนซี่ เพโลซี่ ประธานสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกา ซึ่งมุมมองทางการเมืองของอเมริกาถือว่าเป็นบุคคลสำคัญอันดับสามรองจากประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดี การที่ทั่วโลกสนใจการเดินทางของนางเพโลซี่เพราะการเดินทางมาเอเชียของเธอไม่มีไต้หวันอยู่ในกำหนดการ จีนประกาศอย่างจริงจังว่าการไปเยือนไต้หวันของนางเพโลซี่เป็นการขัดหลักการจีน ซึ่งอเมริกาให้การยอมรับแล้วว่าในโลกนี้มีจีนเดียวหรือสาธารณรัฐประชาชนจีน จีนได้ประกาศเตือนว่า “อย่าเล่นกับไฟ” และสหรัฐอเมริกาจะต้องรับผิดชอบต่อผลต่างๆ ที่จะตามมา และอย่าก้าวลึกลงไปในทางที่ผิดเพราะอันตรายอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม ในคืนวันที่ 3 สิงหาคม 2565 นางเพโลซี่ วัย 82 ปี ได้มีภาพข่าวไปทั่วโลกว่าเธออยู่ในไต้หวัน และได้พบกับ นางไช่ อิว เหวิน ประธานาธิบดีไต้หวัน โดยมีภาพการต้อนรับจับมือและต่างก็ย้ำความสัมพันธ์และความสนับสนุนที่มีต่อกัน ผู้นำไต้หวันให้คำมั่นว่าจะกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและห่วงโซ่การผลิตกับสหรัฐให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ประธานนาธิบดีไต้หวันได้มอบเครื่องราชย์เมฆมงคลให้แก่นางเพโลซี่ด้วย ในขณะที่หนังสือพิมพ์วอชิงตัน โพสท์ ยักษ์ใหญ่ด้านสื่อของสหรัฐอเมริกาอ้างแหล่งข่าวว่านางเพโลซี่ จะพบกับ นาย มาร์ค หลิว ประธานบริษัท TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) ซึ่งเป็นบริษัทผลิตชิปคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวันและในโลก เพื่อแก้ไขการขาดแคลนของชิปที่ขณะนี้ขาดแคลนไปทั่วโลก

อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย จะลดเงินเฟ้อหรือจะช่วยให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนต่อไป

By |2022-07-25T20:10:37+07:00July 24th, 2022|บทความ, เศรษฐกิจ|

อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย จะลดเงินเฟ้อหรือจะช่วยให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนต่อไป 1. เงินเฟ้อสหรัฐอเมริกาเดือน มิ.ย. 9.1% สูงสุดในรอบ 40 ปี 2. อังกฤษอัตราเงินเฟ้อเดือน มิ.ย. 9.4% สูงสุดในรอบ 40 ปี 3. หนี้ครัวเรือนในประเทศไทยสูงมากเป็นอันดับที่ 12 ของโลก คิดเป็นสัดส่วน 90.1% ของ GDP 4. อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทมีแนวโน้มว่าค่าเงินบาทอาจจะไปถึง 37 บาท ธนาคาร EXIM ประกาศว่า ลูกค้าธนาคารทำประกันความเสี่ยงด้านค่าเงินและการชำระเงิน 5. คาดการณ์กันว่า FED (Federal Reserve) ธนาคารกลางของเอมริกามีแนวโน้มว่าอาจจะมีการปรับ ดอกเบี้ยนโยบายแรงขึ้นประมาณ 0.75 – 1.0 % เพื่อสกัดภาวะเงินเฟ้อ ซึ่งจะทำให้ค่าเงินดอลล่าร์ สหรัฐแข็งขึ้น 6. คาดว่า กนง. (คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย) อาจจะปรับอัตราดอกเบี้ย นโยบายการเงินขึ้นระหว่าง

บาทอ่อน ส่งออกไทย ดีจริงหรือ?

By |2022-07-14T20:43:34+07:00July 14th, 2022|การค้าระหว่างประเทศ, บทความ, เศรษฐกิจ, โลจิสติกส์|

บาทอ่อน ส่งออกไทย ดีจริงหรือ? หลายประเทศในโลกกำลังเผชิญกับปัญหาวิกฤตหนี้ในภาวะเงินเฟ้อสูง ในขณะที่เศรษฐกิจกำลังเข้าสู่ภาวะถดถอย ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เปิดเผยว่าประเทศยักษ์ใหญ่ทางเศรษฐกิจของโลกมีภาวะเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้น ทำสถิติสูงสุดในรอบ 40 กว่าปี เช่น อังกฤษ เงินเฟ้อ 9.1% สหรัฐอเมริกา 8.6% และเยอรมัน 7.9% ในขณะที่อีกหลายประเทศพบกับปัญหาเงินเฟ้อสูงสุดตั้งแต่ 30% ขึ้นไป เช่น เอธิโอเปีย 37.7% ศรีลังกา 39.1% อิหร่าน 39.3% อาร์เจนตินา 60.7% เวเนซูเอล่า 167.1% เลบานอน 211% สาเหตุหลักเกิดจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 105.76 เหรียญสหรัฐต่อบาเรล นอกจากนี้ ยังเกิดภาวะขาดแคลนวัตถุดิบและอาหาร อันเนื่องมาจากการแซงชั่นของอเมริกาและกลุ่มประเทศยุโรปต่อรัสเซีย ทำให้ราคาสินค้าหลายรายการมีราคาแพงขึ้น ประเทศไทย ข้อมูลจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ รายงานอัตราเงินเฟ้อในเดือน พ.ค.2565 ขยายตัว 7.66% ซึ่งเป็นอัตราสูงสุดในรอบ

BRICS กับโอกาสการส่งออกของไทย

By |2022-07-04T09:27:28+07:00July 4th, 2022|การค้าระหว่างประเทศ, บทความ, โลจิสติกส์|

BRICS กับโอกาสการส่งออกของไทย ทั่วโลกให้ความสนใจต่อการประชุม BRICS ครั้งที่ 14 เมื่อ 23 มิถุนายน 2565 ซึ่งเป็นการประชุม Online โดยจีนเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้ BRICS เป็นการรวมตัวกันของ 5 ประเทศ ประกอบด้วย บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้ รวมตัวกันในปี 2009 และต่อมาแอฟริกาใต้ได้เข้าร่วมด้วยในปี 2010 การที่ทั้งโลกสนใจการประชุม BRICS ครั้งนี้ เพราะเป็นครั้งแรกที่ประธานาธิบดีปูติน ของรัสเซีย เข้าร่วมการประชุมกับจีน อินเดีย หลังจากที่รัสเซียบุกยูเครนเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ประกอบกับจีน อินเดีย เป็นประเทศยักษ์ใหญ่ของโลกในเอเชียที่ไม่ประณามรัสเซียในสหประชาชาติ ในกรณีที่รัสเซียบุกยูเครน นอกจากประเด็นที่ประธานาธิบดีปูตินเข้าร่วมประชุมกลุ่ม BRICS แล้ว ยังมีเรื่องที่น่าสนใจคือ GDP ภายในประเทศของ 5 ประเทศรวมกัน

ทำไม Logistics และ Supply Chain ทำให้สินค้าขึ้นราคา ?

By |2022-07-14T19:51:46+07:00May 27th, 2022|การค้าระหว่างประเทศ, บทความ, เศรษฐกิจ, โลจิสติกส์|

ทำไม Logistics และ Supply Chain ทำให้สินค้าขึ้นราคา ? คำถามข้างต้นเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายมากสำหรับนักวิเคราะห์และทำนายเศรษฐกิจ นักการเงิน-ธนาคาร นักเศรษฐศาสตร์ ผู้นำเข้า-ส่งออก รวมถึงกูรูด้าน Logistics และ Supply Chain แต่........อาจจะเป็นเรื่องที่เข้าใจไม่ง่ายนักสำหรับประชาชนทั่วไป รวมทั้งผู้นำเข้าและส่งออกที่เพิ่งจะเริ่มทำการค้าระหว่างประเทศ เพราะการที่สินค้าแพง Logistics และ Supply Chain เป็นเพียงปัจจัยหนึ่งในหลายๆ ปัจจัย เพราะความจริงแล้วมันเกี่ยวข้องกับการค้าการลงทุนทั้งในประเทศและนอกประเทศ ทั้งนี้ยังเกี่ยวข้องกับภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics) เช่น ที่ตั้งของประเทศ หรือผลกระทบของภูมิศาสตร์และการเมืองที่มีต่อประชาชน เรามาเข้าเรื่องกันว่า Logistics (Logis) และ Supply Chain (SC) ทำไมเป็นหนึ่งในหลายปัจจัยที่ทำให้สินค้าขึ้นราคา เพื่อทำให้ง่ายต่อการเข้าใจ Logistics หมายถึงกระบวนการขั้นตอนการเคลื่อนย้าย ขนส่ง จัดเก็บ ผลิตและส่งมอบสินค้าหรือสิ่งของให้ถึงมือผู้รับ ผู้ผลิต ผู้บริโภค อย่างรวดเร็วถูกต้อง และต้นทุนในขั้นตอนต่างๆ ต่ำ เช่น

คลองสุเอซ VS คลองไทย

By |2022-07-14T19:53:09+07:00April 3rd, 2021|บทความ|

คลองสุเอซ VS คลองไทย ผลกระทบของการขนส่งทางเรือระหว่างประเทศที่คลองสุเอซ จากอุบัติเหตุเรือ Ever Given ของบริษัทเรือ Evergreen เกยตื้นเมื่อ 23 มีนาคม 2564 ทำให้เกิดความเสียหายต่อการค้าและการเดินเรือระหว่างประเทศเป็นมูลค่ามหาศาล คลองสุเอซมีเรือผ่านเข้าออกในปี 2020 ประมาณ 14,000 ลำ เป็นทั้งเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ เรือสินค้าเทกอง เรือบรรทุกน้ำมันและเมื่อรวมเรืออื่นๆ จะมีมากกว่าปีละ 18,000 ลำ ปริมาณสินค้าที่ผ่านคลองแห่งนี้ คิดเป็น 12% ของการขนส่งสินค้าของโลก เรือบรรทุกน้ำมันของโลกประมาณ 30% แล่นผ่านเข้าออกคลองสุเอซ ซึ่งมีความยาว 193 กิโลเมตร กว้าง 300-350 เมตร ลึก 19.5-20.1 เมตร เชื่อมยุโรป (ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน) กับเอเชีย (ทะเลแดง) ทำรายได้ให้แก่อียิปต์ปีละ 845,000 ล้านบาท เมื่อเกิดอุบัติเหตุในคลองสุเอซ ทำให้ผมคิดว่าหากมีเรือใหญ่สักลำหรือเรือบรรทุกน้ำมัน (Oil Tanker) เกยตื้นชนกันหรือลอยเท้งเต้งขวางช่องแคบมะละกา

Go to Top