พลายศักดิ์สุรินทร์ ถึงไทยแล้ว!

❤️🇹🇭ถึงบ้านเราแล้วนะ

ลงจอดเชียงใหม่แล้ว “พลายศักดิ์สุรินทร์” ช้างไทยที่ไปอยู่ศรีลังกากว่า 20 ปี เดินทางกลับมารักษาตัวต่อที่ประเทศไทย

ภาพเครื่องบินแบบ Ilyushin Il-76TD ทะเบียนสัญชาติรัสเซีย RA-76842 ที่เช่าเหมาลำโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีผู้โดยสารคนสำคัญคือ “พลายศักดิ์สุรินทร์” หนึ่งในช้างจำนวน 2 เชือกที่รัฐบาลไทยส่งให้รัฐบาลศรีลังกาในปี พ.ศ. 2544 ในฐานะ “ทูตสันถวไมตรี” เพื่อนำไปใช้ในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการดูแลช้างที่ไม่ดีเท่าที่ควร รวมถึงมีภาพช้างเหล่านี้ที่อยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสม มีสุขภาพไม่แข็งแรง โดยเฉพาะ “พลายศักดิ์สุรินทร์” มีสภาพผอมโซ ถูกล่ามโซ่ และมีบาดแผลหลายแห่ง ทางการไทยได้ส่งสัตวแพทย์ไทยไปรักษาอาการแล้วหลายครั้ง

หลังจากการรักษาเบื้องต้นที่ศรีลังกา คณะสัตวแพทย์ลงความเห็นว่าควรจะย้ายกลับมารักษายังประเทศไทย จึงเกิดโครงการพา “พลายศักดิ์สุรินทร์” ก่อนจะจบลงที่การเช่าเหมาลำเครื่องบินขนส่ง Ilyushin Il-76TD สังกัด Aviacron Zitotrans พร้อมอุปกรณ์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ใช้งบประมาณ 19 ล้านบาท ในการขนย้ายจากกรุงโคลัมโบมายังท่าอากาศยานเชียงใหม่ ก่อนเตรียมขนย้ายต่อด้วยรถบรรทุกไปยังศูนย์อนุรกษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง เพื่อทำการรักษาต่อไป

ติดต่อ สอบถาม ใช้บริการ นำเข้า-ส่งออก คลิกที่นี่ หรือ โทร 0-2742-7851-5 / 0-2742-7858-60 หรือ อีเมล์ mks@ebcitrade.com

15 ตุลาคม 2565

เกี่ยวกับผู้เขียน

*สายัณห์  จันทร์วิภาสวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ บิสเนส คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์-แนชชั่นแนล จำกัด (อีบีซีไอ) อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ อดีตประธานอนุกรรมาธิการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ สภาปฏิรูปแห่งชาติ ผู้ชำนาญการด้านโลจิสติกส์ การค้าระหว่างประเทศและสิทธิประโยชน์ภาษีอากร