งานประกาศรางวัลและมอบประกาศนียบัตรยกย่องชื่นชมจาก นายกสโมสรไลออนส์สากล ชิคาโก สหรัฐอเมริกา

สายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีบีซีไอ จำกัด ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องจากสโมสรไลออนส์นครหลวง กรุงเทพ และ ได้รับประกาศนียบัตรการยกย่องชื่นชมจากนายกสโมสรไลออนส์สากล สำนักงานใหญ่ที่ชิคาโก สหรัฐอมริกา ( The International President’s CERTIFICATE of Appreciation in Recognition of Distinguished Achievements in Fulfilling the Mission of Lions Clubs International. เป็นสมาชิกไลออนส์ผู้ทรงคุณค่าประกอบคุณงามความดีให้ความช่วยเหลือสนับสนุนผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในสังคม เมื่อ 24 มิย 2566

ติดต่อ สอบถาม ใช้บริการ นำเข้า-ส่งออก คลิกที่นี่ หรือ โทร 0-2742-7851-5 / 0-2742-7858-60 หรือ อีเมล์ mks@ebcitrade.com

15 ตุลาคม 2565

เกี่ยวกับผู้เขียน

*สายัณห์  จันทร์วิภาสวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ บิสเนส คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์-แนชชั่นแนล จำกัด (อีบีซีไอ) อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ อดีตประธานอนุกรรมาธิการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ สภาปฏิรูปแห่งชาติ ผู้ชำนาญการด้านโลจิสติกส์ การค้าระหว่างประเทศและสิทธิประโยชน์ภาษีอากร