การค้าระหว่างประเทศและโลจิสติกส์ ไทย-เมียนมา-อินเดีย

Website ของ Myanmaritv รายงานว่าคุณดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและคณะได้เข้าพบพลเอกอาวุโส มิน อ่อง หล่าย ผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาและประธานสภาบริหารแห่งรัฐ (State Administration Council: SAC) พร้อมกับหารือถึงความร่วมมือในด้านต่างๆ แต่ไม่ได้มีข้อมูลว่ามีการหารือด้านการค้าแต่อย่างไร ซึ่งน่าเสียดายเพราะการค้าชายแดนไทย-เมียนมา ในปี 2565 มีมูลค่ามากถึง 263,638 ล้านบาท เป็นการส่งออก 143,582 ล้านบาท นำเข้า 120,056 ล้านบาท ขณะเดียวกัน มูลค่าการค้ารวมของไทยกับเมียนมาในปี 2565 ก็เป็นตัวเลขที่น่าสนใจมากถึง 314,755 ล้านบาท

'ดอน' ไปเมียนมาพบ 'มิน อ่อง หล่าย' หารือปัญหามลพิษข้ามพรมแดน จับตาคุยเหตุสู้รบใกล้ชายแดนไทย 22

นอกจากนี้ การค้ากับเมียนมาโดยตรงทั้งด้านการค้าระหว่างประเทศ การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนแล้ว ไทยยังได้ค้าขายกับประเทศในกลุ่มเอเชียใต้ กลุ่ม BIMSTEC ซึ่งมี 7 ประเทศ คือ ไทย เมียนมา อินเดีย บังกลาเทศ ศรีลังกา ภูฏาน และเนปาล

ตัวเลขการค้าไทยกับกลุ่ม BIMSTEC ในปี 2565 มากถึง 959,346 ล้านบาท นำเข้า 381,356 ล้านบาท ส่งออก 577,990 ล้านบาท

BIMSTEC at 24 – Unrealized Aspirations | Diplomatist

มีประเด็นที่น่าสนใจ ซึ่งหลายๆ ท่านอาจจะไม่ทราบ นั่นก็คือการค้าข้ามแดนระหว่างไทย เมียนมา และอินเดีย ซึ่งเชื่อมด้วยทางหลวงไตรภาคีเส้นทางใหม่เชื่อมอินเดียกับอาเซียน

อินเดียมีนโยบาย Look East มาแล้วหลายปี  (อย่างน้อยก็ 10 ปี) เพราะอินเดียสามารถทะลุเมียนมาผ่านไทยไป ASEAN ได้ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่ม GMS (Greater-Maekong Subregion) ซึ่งมี 6 ประเทศ คือไทย เมียนมา ลาว เวียดนาม กัมพูชา และจีน

ผมเคยแจ้งผู้ประกอบการในแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อ 10 กว่าปีที่แล้วว่าแม่สอดจะเป็นทางออกของอินเดียเพื่อไปอาเซียน ซึ่งในช่วงนั้นยังไม่ค่อยมีใครเห็นภาพว่าอินเดียจะทำได้อย่างไร

แนวคิดและนโยบายของอินเดียที่จะใช้เส้นทางไตรภาคีเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์การค้านั้นมีมานาน นั่นคือเหตุผลที่อินเดียกำหนดนโยบาย Look East เพราะอินเดียจะใช้เส้นทางหลวงไตรภาคีหรือคือถนนเส้นทางมิตรภาพอินเดีย-ไทย-เมียนมา ความยาว 3,200 กิโลเมตร เป็นเส้นทางออกจากเมืองมอเร่ห์ ซึ่งเป็นเมืองชายแดนเล็กๆ ในแคว้นมณีปุระของรัฐ 7 สาวน้อย

ไทยให้เมียนมา1.8พันล. สร้างถนนเชื่อมระเบียงศก.ไทย เมียนมา อินเดีย

เมืองมอเร่ห์ติดกับเมืองตามูซึ่งเป็นเมืองชายแดนเล็กๆ ของเมียนมา ประชาชนทั้งสองเมืองจะเดินทางข้ามไปมาด้วยสะพานโครงเหล็กข้ามแม่น้ำเล็กๆ ความยาวสะพานประมาณ 30-40 เมตร และด่านข้ามแดนทางบกที่แค่ก้าวข้ามรั้วก็เป็นเขตแดนของอีกประเทศหนึ่ง

สินค้าไทยจำนวนมาก เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื่อน้ำมัน แบตเตอรี่รถยนต์ รองเท้าฟองน้ำ เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับสตรีจากไทย ฯลฯ จะขนส่งจากแม่สอดไปยังฝั่งเมียวดี (ตรงข้ามแม่สอด) แล้วขนส่งไปยังเมืองย่างกุ้งและต่อไปที่เมืองมัณฑเลย์ (เมืองทางเหนือของเมียนมา) จากนั้นพ่อค้าอินเดียจะไปซื้อสินค้าที่ตลาดนัมพาลองในตามูแล้วขนไปขายต่อที่มอเร่ห์ แล้วจากนั้นขนต่อไปยังเมืองอิมฟาล (Imphal) ในรัฐมณีปุระเพื่อต่อไปรัฐอัสสัมและรัฐอื่นๆ ในรัฐ 7 สาวน้อย

10สินค้าส่งออกดาวรุ่งไทย ความท้าทายใหม่ท่ามกลางวิกฤติอาหารโลก

ประชาชนอินเดียในรัฐ 7 สาวน้อย จะชอบสินค้าไทยมาก ขนาดผู้ผลิตสินค้าจีนปลอมสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วแปะชื่อสินค้าเป็นชื่อไทย เช่น รองเท้าฟองน้ำ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ฯลฯ

นอกจากนี้ยังมีสินค้าประเภทหมากแห้งส่งออกจากไทยไปขายในรัฐ 7 สาวน้อย ด้วย เพราะคนเมียนมาและคนอินเดียบางส่วนยังนิยมการกินหมาก

อินเดียเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับไทย มีกรอบ FTA ในการค้าขายกัน 2 กรอบ คือ FTA ไทย-อินเดีย และ FTA ASEAN-India (FTA-AI)

India, Thailand Taking Steps to Expand Ties | World Politics Review

ขณะเดียวกันอินเดียมีเขตแดนติดกับเมียนมา มีเส้นทางไตรภาคีที่ทั้ง 3 ประเทศร่วมกันสร้าง ซึ่งอินเดียใช้เป็นเส้นทางการขนส่งสินค้า การค้าบริการ การท่องเที่ยว และเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ทางการค้าเพื่อเชื่อมอาเซียน

ดังนั้น หากไทยขอความร่วมมือกับเมียนมาในเรื่องการเชื่อมต่อถนนบางตอนบนถนนสายมิตรภาพไตรภาคีให้ใช้ขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยวได้ ไม่เพียงแต่จะมีสินค้าไทยที่ผ่านเมียนมาไปทะลุถึงรัฐ 7 สาวน้อยถึงอินเดียได้แล้ว สินค้าของเมียนมาก็ยังออกไปสู่อินเดีย ในขณะเดียวกัน สินค้าด้านการเกษตรของรัฐ 7 สาวน้อย ก็จะกระจายจากอินเดียเข้าเมียนมา ไทย และอาเซียนได้ด้วย

หากกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงเกษตร โดยกรมวิชาการเกษตร กรมประมง กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานอื่นๆ นั่งจับเข่าคุยกันในการเพิ่มและขยายความร่วมมือกันกับหน่วยงานในภาครัฐของอีกสองประเทศ โดยเชิญหน่วยงานภาคเอกชนร่วมด้วย เช่น หอการค้าไทย หอการค้าจังหวัดตาก ก็น่าเชื่อว่าการส่งออกและการท่องเที่ยวของไทยจะขยายตัวสู่เมียนมาและอินเดียได้มากขึ้น

ไม่เพียงเท่านี้ ไทยยังเจาะประเทศในกลุ่มเอเชียใต้ได้ด้วยผ่าน BIMSTEC โดยปัจจุบันได้ปรับเป็น BIMSTEC Charter ซึ่งจะมีรูปแบบของการเจรจาที่มีหลักการและเป็นทางการมากขึ้น

ผมชักเกรงว่า ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นข้าราชการประจำ จะกล้าเสนอความคิดเห็นนี้ต่อเจ้ากระทรวงพาณิชย์คนใหม่หรือไม่ (หลังได้รัฐบาลใหม่)

เพราะผมกลัวว่า สส.ที่มาจากพรรคที่มุ่งทุ่มเทแต่นโยบายประชานิยมและเป็น รมต.กระทรวงพาณิชย์จะไม่เข้าใจยุทธศาสตร์ทางการค้า

เผลอๆ อาจจะเอาเงินงบประมาณไปแจกจ่ายหัวคะ………………..แนน ซะมากกว่า

ติดต่อ สอบถาม ใช้บริการ นำเข้า-ส่งออก คลิกที่นี่ หรือ โทร 0-2742-7851-5 / 0-2742-7858-60 หรือ อีเมล์ mks@ebcitrade.com

15 ตุลาคม 2565

เกี่ยวกับผู้เขียน

*สายัณห์  จันทร์วิภาสวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ บิสเนส คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์-แนชชั่นแนล จำกัด (อีบีซีไอ) อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ อดีตประธานอนุกรรมาธิการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ สภาปฏิรูปแห่งชาติ ผู้ชำนาญการด้านโลจิสติกส์ การค้าระหว่างประเทศและสิทธิประโยชน์ภาษีอากร