ผู้ส่งออกไทยต้องทำอย่างไร เมื่อเรือยักษ์ขวางคลองสุเอซ

เมื่อเช้าวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เรือ Ever Given ขนาดใหญ่ ติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก ของบริษัทเรือ Ever Green เป็นเรือที่สร้างในปี 2018 เกิดอุบัติเหตุเกยตื้นขวางคลองสุเอซ ทำให้การเดินเรือในคลองสุเอซเป็นอัมพาต

เรือลำนี้ยาว 400 เมตร กว้าง 59 เมตร (เท่ากับสนามฟุตบอลสี่สนามเรียงต่อกัน) สูงเท่ากับตึก 13 ชั้น น้ำหนักเรือบวกสินค้าเท่ากับ 220,000 ตัน มีตู้คอนเทนเนอร์บนเรือ 18,300 ตู้

คาดว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเฉพาะ 4 วัน นับจากวันที่เกิดเหตุประมาณ 1.52 ล้านล้านบาท และยังมีเรือที่รอจะผ่านคลองสุเอซมากกว่า 450 ลำ  ซึ่งคาดว่าอาจจะต้องใช้เวลาในการแก้ปัญหาเกินกว่า 1 สัปดาห์นับจากวันเกิดเหตุ (ข้อมูลล่าสุด ทราบว่าเรือ Ever Given ได้รับการกู้ให้ลอยลำได้เมื่อ 04.30 น. ของวันที่ 29 มีนาคม 2564 และมีเรือเข้า-ออกคลองสุเอซแล้ว

ผู้ส่งออกไทยไปยุโรปต้องเตรียมตัวอย่างไร

1. หากค่า Freight ปรับสูงขึ้น และผู้ส่งออกได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายกับผู้ซื้อแล้ว ต้อง

เจรจากับผู้ซื้อขอเลื่อนระยะเวลาการส่งมอบ และขอเจรจาปรับราคาค่าขนส่ง (อย่า

แจ้งผู้ซื้อว่าขอปรับราคาค่าสินค้า)

2. ผู้ส่งออกไปประเทศในยุโรป ต้องขอเลื่อนการส่งมอบสินค้าหรือขอให้ขยายเวลาของ L/C

(Letter of Credit)

3. ผู้ส่งออกหรือผู้ซื้อสินค้าในยุโรป และสินค้าอยู่ในเรือ Ever Given อาจต้องมีส่วนใน

ค่าใช้จ่ายการกู้เรือตามหลักเกณฑ์ของ GA (General Average) คือการมีส่วนร่วม

ในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเสียสละหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ จาก

การกระทำโดยจงใจของนายเรือเพื่อความปลอดภัยร่วมกันของเรือและสินค้าที่ร่วม

ผจญภัยทางทะเล ซึ่งทั้งเจ้าของเรือและเจ้าของสินค้าต้องร่วมกันเฉลี่ยชดใช้ความ

เสียหายดังกล่าว

4. การนำเข้าสินค้าหรือวัตถุดิบจากยุโรป อาจต้องใช้ระยะเวลายาวนานและค่าใช้จ่าย

เพิ่มขึ้น การหาผู้ขายวัตถุดิบในแหล่งอื่นของโลก เช่น อเมริกา จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้

หรืออาเซียนเตรียมไว้ ก็น่าจะเป็นวิธีการที่ดี

ข้อมูลที่น่าสนใจ

  1. เจ้าของเรือ Ever Given เป็นชาวญี่ปุ่น
  2. เหตุเกิดที่อียิปต์
  3. บริษัท Evergreen ผู้เช่าเรือ เป็นของไต้หวัน
  4. ธงบนเรือ Ever Given เป็นธงปานามา
  5. ลูกเรือบนเรือมีเพียง 25 คน เป็นชาวอินเดีย
  6. กัปตันนำร่อง (Navigating Pilot) ที่อยู่บนเรือ Ever Given เป็นชาวอียิปต์
  7. บริษัทที่กู้สถานการณ์เป็นเนเธอแลนด์และญี่ปุ่น
  8. ช่างเทคนิคเป็นเยอรมัน
  9. 9. สินค้าเป็นของจีน

ติดต่อ สอบถาม ใช้บริการ นำเข้า-ส่งออก คลิกที่นี่ หรือ โทร 0-2742-7851-5 / 0-2742-7858-60 หรือ อีเมล์ mks@ebcitrade.com

29 มีนาคม 2564

เกี่ยวกับผู้เขียน

*สายัณห์  จันทร์วิภาสวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ บิสเนส คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์-แนชชั่นแนล จำกัด (อีบีซีไอ) อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ อดีตประธานอนุกรรมาธิการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ สภาปฏิรูปแห่งชาติ ผู้ชำนาญการด้านโลจิสติกส์ การค้าระหว่างประเทศและสิทธิประโยชน์ภาษีอากร