ทำไม ตำรวจ ใช้ตู้คอนเทนเนอร์แทนรถเมล์ สกัดม็อบ ?

เราคงได้เห็นภาพตู้คอนเทนเนอร์ซ้อน 2 ชั้น วางขวางถนนเพื่อสกัดม็อบ จนทำให้การจราจรในกรุงทพฯ ติดขัดหลายจุด

คำถามจึงเกิดตามมาว่า ทำไมตำรวจนครบาลไม่ใช้รถเมล์เพราะสะดวกกว่าและค่าใช้จ่ายในการขนย้ายน่าจะถูกกว่า

ก่อนจะหาคำตอบ เราลองมารู้รายละเอียดบางอย่างเกี่ยวกับตู้คอนเทนเนอร์ก่อน เพื่อเป็นประโยชน์ด้านการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและเป็นความรู้ทั่วไป

คอนเทนเนอร์เพื่อการขนส่งทางเรือ

เป็นภาชนะ (ตู้) ที่ทำด้วยเหล็กหรืออลูมิเนียมสำหรับบรรจุสินค้า ใช้กับการขนส่งทางเรือ

ตู้คอนเทนเนอร์มีกี่ขนาด

มีหลายขนาดขึ้นอยู่กับประเภท น้ำหนัก และปริมาตรของสินค้า เช่น ขนาด 20’ 40’ Open Top (เปิดหลังคา) Flat Rack (ตู้มี 2 ด้าน)  Reefer (ตู้ปรับอุณหภูมิ) ฯลฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตู้คอนเทนเนอร์ที่น่าจะต้องรู้

การจะขนส่งสินค้าทางทะเล จะมีเรื่องประเภทสินค้า น้ำหนัก ปริมาตรของสินค้าเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยจะต้องติดต่อบริษัทเรือ/สายเดินเรือ หรือเอเย่นต์เรือ (Freight Forwarder) เพื่อจองระวางเรือ หากเป็นสินค้าที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 15 ตัน หรือเกินกว่า 30 คิวบิกเมตร มักจะใช้ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20’ หรือ 40’ แล้วแต่ความเหมาะสมของสินค้าและการขนส่ง

ขนาดตู้คอนเทนเนอร์

ถ้าเป็นตู้ 20’ จะมีขนาดโดยประมาณคือความกว้าง 2.44 เมตร ยาว 6.06 เมตร สูง 2.60 เมตร ถ้าเป็นตู้ 40’ จะกว้าง 2.44 เมตร ยาว 12.19 เมตร และสูง 2.60 เมตร

น้ำหนักตู้คอนเทนเนอร์จะแตกต่างกันระหว่าง 20’ และ 40’ โดยน้ำหนักตู้เปล่า 20’ ประมาณ 2.3 ตัน ตู้ 40’ ประมาณ 3.8 ตัน

หมายเหตุ

ขนาด ปริมาตร น้ำหนักของตู้คอนเทนเนอร์จะแตกต่างกันในแต่ละบริษัทเรือ

เราควรจะทราบว่าตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้ขนส่งสินค้าทางทะเล เมื่อใช้ไปนานๆ ตู้จะเกิดการบุบ แตก รั่ว หรือสีถลอก ทำให้กระทบต่อสินค้าและภาพลักษณ์ของสายเดินเรือ

ดังนั้น ตู้เก่าๆ ที่ไม่เหมาะในการใช้ขนส่งสินค้า สายเรือจะคัดออกเพื่อขายให้กับบริษัทหรือบุคคลที่ต้องการเพื่อนำไปซ่อมแซมแล้วทำเป็นที่พักอาศัย หรือสถานที่ทำงาน หรือใช้เก็บของ

เมื่อนำไปวางขวางถนนเพื่อสกัดม็อบ จะทำให้ม็อบฝ่าหรือปีนข้ามลำบาก หรือทำให้ตู้คอนเทนเนอร์เสียหายไม่มากนัก ผิดกับรถเมล์ที่ม็อบสามารถปีนข้ามหรือออกแรงผลักให้พ้นทาง หรืออาจจะทุบกระจกหรือทำลายเก้าอี้หรือเครื่องยนต์ให้เสียหาย ประกอบกับสหภาพแรงงาน ขสมก. ไม่พอใจที่ตำรวจใช้รถเมล์ไปขวางม็อบ ทำให้รถเมล์ของ ขสมก. เสียหายและขาดรายได้ นอกจากนี้ การจะนำรถเมล์ไปขวางถนน ต้องขับไปทีละคัน ซึ่งอาจจะหาคนขับยาก ในขณะที่การขนตู้คอนเทนเนอร์ไปนั้น น่าจะเร็วกว่า เพราะขนย้ายได้คราวละ 1-2 ตู้ แล้วใช้เครนยกลงจากรถขนส่ง ยิ่งเป็นการซ้อนสองชั้น ยิ่งเป็นปราการที่ม็อบยากจะข้ามไปได้หรือเคลื่อนย้าย และยากแก่การทำให้เสียหาย

การใช้ตู้คอนเทนเนอร์ เข้าใจว่าตำรวจคงจะใช้วิธีไปขอเช่าตู้คอนเทนเนอร์จากบริษัทที่รับซื้อตู้คอนเทนเนอร์เก่าหรือตู้มือสองจากสายเรือ โดยอาจจะเช่าโดยรวมการขนส่งไปและขนย้ายกลับด้วย

อย่างไรก็ตาม การใช้ตู้คอนเทนเนอร์ซ้อนสองชั้นเพื่อสกัดม็อบ แม้จะได้ผลดีกว่าการใช้รถเมล์ และไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ให้เช่าตู้คอนเทนเนอร์ เพราะคงจะรวมค่าเสียหายไว้แล้ว แต่ก็น่าจะมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งมากกว่า

การใช้ตู้คอนเทนเนอร์สกัดม็อบก็มีจุดอ่อน เช่น อาจจะต้องใช้เวลาในการเตรียมการ โดยเฉพาะการวางซ้อน 2-3 ชั้น

ในขณะเดียวกัน หากต้องใช้หลายตู้ อาจจะมีอุปสรรคในด้านการจอดรถเครนเพื่อยกตู้คอนเทนเนอร์ขึ้นลง ซึ่งจะต้องมีสถานที่กว้างมากพอในการใช้เครนยกตู้วางและซ้อนกัน รวมทั้งอาจจะมีปัญหาในการยกตู้คอนเทนเนอร์ออกจากถนน และข้อที่อาจจะเป็นจุดอ่อนคืออาจจะเกิดอุบัติเหตุระหว่างการขนย้าย ที่อาจจะทำให้เกิดการเสียชีวิต บาดเจ็บ หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินหรือชุมชน

อย่างไรก็ตาม ก่อนจะนำตู้คอนเทนเนอร์ไปวาง ตำรวจ ควรลบชื่อเจ้าของตู้เดิมออกเสียก่อน เพราะแม้เจ้าของเดิมจะขายตู้ไปแล้วแต่อาจมีปัญหา ทำให้มีผลกระทบกับชื่อเสียงของเจ้าของตู้เดิมได้ ดังภาพด้านล่าง ที่บริษัท MAERSK ออกมาแถลงผ่านหน้าเพจเฟสบุคของบริษัทเองว่า

ทางบริษัทได้เห็นภาพตู้คอนเทนเนอร์ของ MAERSK ถูกนำมาใช้เป็นสิ่งกีดขวางกิจกรรมในประเทศไทย บนโซเชียลมีเดีย ซึ่งบริษัทแจงว่า ตู้ดังกล่าวไม่ได้อยู่ในการครอบครองบริษัท แต่ได้ขายออกไปยังตลาดให้บุคคลที่ 3 แล้ว โดยทางผู้รับซื้อมิได้แจ้งจุดประสงค์ของการใช้งานให้ทางบริษัททราบมาก่อน

เราได้รับทราบถึงขั้นตอนการขายตู้คอนเทนเนอร์อย่างไม่ถูกขั้นตอน อย่างไรก็ดี ในอนาคต ทางบริษัทจะพิจารณาถึงกฏเกณฑ์ในการขายตู้คอนเทนเนอร์ของบริษัทอีกครั้ง

เรียบเรียงโดย

สถาบันวิจัยและพัฒนาความรู้อีบีซีไอ (Research and Knowledge Development Institute: RAKDI) บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ บิสเนส คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (อีบีซีไอ)

เกี่ยวกับผู้เขียน

*สายัณห์  จันทร์วิภาสวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ บิสเนส คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์-แนชชั่นแนล จำกัด (อีบีซีไอ) อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ อดีตประธานอนุกรรมาธิการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ สภาปฏิรูปแห่งชาติ ผู้ชำนาญการด้านโลจิสติกส์ การค้าระหว่างประเทศและสิทธิประโยชน์ภาษีอากร