บริษัท EBCI ได้รับรางวัล Smart Awards 2019

คุณ พันธ์ทิพย์ สร้อยมณี ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดระดับภูมิภาค (Regional Marketing Director) บริษัท EBCI Co., Ltd. (ไทยแลนด์) จำกัด รับมอบรางวัล Thailand’s Smart Awards ประเภท Logistics Management Excellence รางวัลที่มอบให้บริษัทที่มีระบบการจัดการโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศ ในงาน Thailand’s Smart Awards ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562  จากนายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจัดโดยหนังสือพิมพ์ Transport Journal เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน ศรีนครินทร์ โดยรางวัลดังกล่าวสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเสริมสร้างแรงขับเคลื่อนให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการทุกภาคส่วน ให้ร่วมผลักดันเศรษฐกิจภายในประเทศให้ไปสู่ระดับสากล ตลอดจนมุ่งยกระดับพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้มีความแข็งแกร่ง อีกทั้งเพื่อการพัฒนานำเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนธุรกิจ และการออกแบบนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ ออกสู่สังคมไทยและนานาชาติ นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของ EBCI ‘Expand your boundaries’ ให้แก่ผู้คนรอบข้างในสังคม