EBCI กับประสบการณ์และทีมงานคุณภาพด้าน Logistics และการค้าต่างประเทศ

บริษัทเอ็กซ์เซลเล้นท์ บิสเนส คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด

บริษัท อีบีซีไอ จำกัด เป็นบริษัทโลจิสติกส์ชั้นนำของประเทศไทย เปิดดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 35 ปี ประกอบด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ในการให้บริการด้านโลจิสติกส์ การค้าระหว่างประเทศ พิธีการศุลกากร สิทธิประโยชน์ภาษีอากร การค้าชายแดน

EBCI มุ่งมั่นเป็นบริษัทชั้นนำระดับมาตรฐานสากล
ด้านที่ปรึกษาการค้าระหว่างประเทศ ให้บริการตัวแทนออกของ
การปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำเข้า-ส่งออก และการขนส่งสินค้า
ด้วยการส่งมอบงานที่เปี่ยมด้วยคุณภาพและมีความถูกต้อง
พร้อมให้คำแนะนำ-ปรึกษา เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและนำประโยชน์สู่สังคม

จุดเด่นของ EBCI
ได้รับรางวัลและได้รับการรับรอง
และขึ้นทะเบียนจากภาครัฐและเอกชน

• เรามีความชำนาญด้านโลจิสติกส์มา 35 ปี (ก่อตั้ง พ.ศ. 2529)

• มีอาจารย์ที่ปรึกษาด้านพิกัดศุลกากรและกฏหมายศุลกากร 2 ท่าน ซึ่งเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ศุลกากร

• มีผู้ชำนาญการศุลกากรประจำที่บริษัท

• มีพนักงานที่ผ่านการวัดสมรรถนะในการทำงานด้านโลจิสติกส์ระดับ 3 และ 4 จาก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) 7 คน

• พนักงานของเราส่วนมากอยู่กับบริษัทมากกว่า 10 ปีซึ่งทำให้มีความต่อเนื่องในการให้บริการลูกค้า

• ได้รับรางวัลดีเด่น ชนะเลิศหลายประเภท จากหลายสถาบัน ในภาครัฐและเอกชน

• มีระบบ IT ของบริษัทเองในการให้บริการลูกค้า (Executive Summary Report: ESR และ EBCI Track & Trace System: ETS)

 ESR เป็นข้อมูลของการนำเข้า ส่งออกของลูกค้าทั้งหมดในแต่ละชุดใบขนซึ่งเป็นข้อมูลที่ลูกค้าสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนงานได้ ส่วน ระบบ ETS คือระบบการติดตามงานของลูกค้าซึ่งลูกค้าสามารถรู้สถานะของงานของลูกค้าได้ตลอดตั้งแต่สินค้านำเข้าจนถึงมือลูกค้าและถึงมือเอเย่นต์เรือ/สายการบิน

รางวัลและมาตรฐานของเรา

บุคลากรของเรา : Our Professional Team

Sayan Chanvipaswongse
Sayan ChanvipaswongseManaging Director

ด้วยประสบการณ์มากมาย ทั้งด้านการศึกษา และตำแหน่งต่างๆทางสังคม โดยเฉพาะประสบการณ์ทางด้านโลจิสติกส์ที่มากกว่า 30 ปี ทำให้ คุณ สายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์ เป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนบริษัท EBCI และวงการโลจิสติกส์ของประเทศไทยให้รุดหน้ามากยิ่งขึ้น

Kusuma Chanvipaswongse
Kusuma ChanvipaswongseHuman Resources Director

อาจารย์ กุสุมา จันทร์วิภาสวงศ์ (ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคล)กับประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคลกว่า 30 ปี จากบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำในประเทศไทย

General Amnaj Meeklinhom
General Amnaj MeeklinhomLogistics & Supply chain Advisor

พลเอก อำนาจ มีกลิ่นหอม (ที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน) อดีตฝ่ายเสนาธิการทหารบก

Khun Pramote Bhongse-tong
Khun Pramote Bhongse-tongAdvisor, Organization Development & General Management.

คุณปราโมทย์ พงษ์ทอง (ที่ปรึกษา) ด้านพัฒนาองค์กรและการบริหารทั่วไป อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด

Sombut Utapao
Sombut UtapaoCustoms Laws Advisor

อาจารย์สมบัติ อู่ตะเภา (ที่ปรึกษาด้านกฏหมายศุลกากร อดีตข้าราชการศุลกากร) อดีตนายด่านศุลกากรสะเดา

Akares Petchvipusit
Akares PetchvipusitCustoms Advisor

อาจารย์อัครเรศ เพชรวิภูษิต (ที่ปรึกษาด้านพิกัดศุลกากร อดีตข้าราชการศุลกากร) อดีตสารวัตรศุลกากร แหลมฉบัง

Thanawatana Chanthornkullasethi
Thanawatana ChanthornkullasethiDeputy Managing Director

คุณ ฐานวัฒน์ จันทรกุลเศรษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการ(ประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์มากกว่า 20 ปี)

Charinthip Chomchuwej
Charinthip ChomchuwejCustoms Specialist

คุณ ชรินทร์ทิพย์ ชมชูเวชช์ ผู้ชำนาญการศุลกากร (ประสบการณ์เกี่ยวกับสินค้านำเข้าและขั้นตอนศุลกากรมากกว่า 30 ปี) ผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการ

Suphadol Saenthaweesuk
Suphadol Saenthaweesuk Customs Specialist

คุณ ศุภดล แสนทวีสุข ผู้ชำนาญการศุลกากร (ประสบการณ์เกี่ยวกับสินค้าส่งออกและขั้นตอนศุลกากรมากกว่า 20 ปี) ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายส่งออก

Pantila Wangphol
Pantila WangpholAssistant Marketing Manager

คุณภัณฑิลา หวังผล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด (ประสบการณ์ด้านนำเข้าส่งออก 15 ปี)

Puntip Soimanee
Puntip SoimaneeFinance Director

คุณ พันธ์ทิพย์ สร้อยมณี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ประสบการณ์มากกว่า 30 ปี)

Montchai Chanvipaswongse
Montchai ChanvipaswongseManager

คุณมนต์ชัย จันวิภาสวงศ์ ผู้จัดการ
(ประสบการด้านปฏิบัติการศุลกากรมากกว่า 25 ปี)

ผลงานของเรา

สารจากบุคคลสำคัญ

สารแสดงความยินดีจากนายชวน หลีกภัย

แสดงความยินดีกับบริษัท อีบีซีไอ ในโอกาสที่ได้รับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตราฐาน ISO อันแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจ ที่จะพัฒนาระบบการจัดการ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการในระดับมาตราฐานสากล

Chuan Leekpai

สารแสดงความยินดีจากนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

ให้ไว้ในโอกาสที่บริษัท อีบีซีไอ ครบรอบ 25 ปี (พ.ศ. 2553) ตลอดระยะเวลา 25 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถดำเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง การได้รับรางวัล Logistics Model Award จากกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ติดต่อกันมาเป็นปีที่ 3 จึงเป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอย่างดีถึงศักยภาพของบริษัทฯ

Apisit Vejchacheeva

สารแสดงความยินดีจาก พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์

เป็นที่น่ายินดี ตลอดระยะเวลา 22 ปี (พ.ศ. 2551) บริษัท อีบีซีไอ ได้ให้ความสนใจ เอาใจใส่และมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้ประกอบการด้านการค้าในประเทศและระหว่างประเทศ และยังเป็นบริษัทที่ให้ความร่วมมือกับหน่วยราชการและองค์กรต่างๆในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ให้มีความรู้ ประสบการณ์มากขึ้นด้านการค้าระหว่างประเทศและโลจิสติกส์ จนได้รับการคัดเลือกให้เป็นบริษัทที่มีจรรยาบรรณดีเด่น พ.ศ. 2548 จากหอการค้าไทย

Capt. Pijit Kulwanich

สารแสดงความยินดีจากนายศุภชัย พานิชภักดิ์

แสดงความยินดีกับบริษัท อีบีซีไอ ในโอกาสที่ได้รับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตราฐาน ISO การที่บริษัทมีนโยบายและมีเป้าหมายในการส่งเสริมและช่วยเหลือกิจการระดับ SMEs ให้มีความสามารถมากขึ้นในการส่งออก ช่วยดำเนินการด้านเอกสารทางการค้า ขั้นตอน และพิธีการศุลกากรให้ถูกต้อง

Supachai Panichpak

EBCI เป็นบริษัทที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในงานด้าน Logistics เป็นอย่างมาก คงไม่มากเกินไปหากจะพูดว่า นี่คือบริษัทที่ให้บริการ Logistics อันดับต้นๆของประเทศไทย

M.R. Preediyathorn Dhevakul

ให้เราเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จคุณ

เพียงคลิกที่ ขอใบเสนอราคา แล้วแจ้งรายละเอียดที่คุณต้องการใช้บริการ ทีมงานของเราจะรีบติดต่อกลับคุณทันที

Only takes a few seconds!